Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy

Naszym podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju oraz integracji gmin skupionych wokół obszaru dorzecza Biebrzy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną oraz bazą turystyczną. Znajdą u nas Państwo przyjazny klimat zarówno dla rozwoju przedsiebiorczości i nowych inwestycji jak również miejsce wypoczynku i relaksu.

Członkami Stowarzyszenia są:
  • Miasto Grajewo
  • Gmina Grajewo
  • Gmina Radziłów
  • Miasto i Gmina Rajgród
  • Miasto i Gmina Szczuczyn

Realizowane projekty

Podsumowanie projektu "Otwarci na kulturę"

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu „Otwarci na kulturę". Przedsięwzięcie trwało od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

W organizowanych przez nas wycieczkach do Warszawy udział wzięło 125 uczniów i 14 nauczycieli, natomiast w warsztatach kulturalnych 449 uczniów, 42 nauczycieli i 14 rodziców. Wdrożenie projektu umożliwiło dostęp uczniów do obiektów kultury wysokiej, co wpłynęło na wzrost ich świadomości w zakresie dziedzictwa naro: (...) więcej

Oferta turystyczna

Szlak rowerowy Grajewo - Twierdza Osowiec

Przebieg szlaku 0,0 Grajewo - dworzec kolejowy Grajewo – miasto powiatowe, położone na skarpie nad szeroką doliną rzeki Ełk, na styku Wysoczyzny Koleńskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Pierwotnie Grajewo nazywało się Grejwy, lub Grajewo od pobliskiego jeziora, wzmiankowanego w 1405r. Prawo miejskie uzyskało w 1540r. Od Zygmunta Starego. Miasto zniszczone doszczętnie w 1656r., w czasie bitwy ze Szwedami pod Prostkami. Znaczny rozwój nastąpił dzięki przeprowadzeniu w 1873r. Linii k: (...) więcej