Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy

Naszym podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju oraz integracji gmin skupionych wokół obszaru dorzecza Biebrzy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną oraz bazą turystyczną. Znajdą u nas Państwo przyjazny klimat zarówno dla rozwoju przedsiebiorczości i nowych inwestycji jak również miejsce wypoczynku i relaksu.

Członkami Stowarzyszenia są:
  • Miasto Grajewo
  • Gmina Grajewo
  • Gmina Radziłów
  • Miasto i Gmina Rajgród
  • Miasto i Gmina Szczuczyn

Realizowane projekty

Fotorelacja z wycieczek do Warszawy zorganizowanych w dniach 9, 10 i 12 stycznia 2018 r. w ramach projektu pn. "Otwarci na kulturę".

Za nami pierwsze działania zrealizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy w ramach projektu pn. "Otwarci na kulturę" sfinansowanego ze środków Fundacji PZU - wycieczki do Warszawy. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami w dniach: 9 stycznia 2018 r. (Szkoła Podstawowa w Szczuczynie i Szkoła Podstawowa w Wierzbowie), 10 stycznia 2018 r. (Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie i Szkoła Podstawowa w Radziłowie) i 12 stycznia 2018 r. (Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie, Szkoła Pods: (...) więcej

Oferta turystyczna

Szlak pieszy Goniądz - Ruda

Szlak ma długość 29 km. Przebiega przez następujące miejscowości: Goniądz, Wólka Piaseczna, Kapice, Dębiec, Modzelówka, Ruda. Szlak wiedzie przez BPN i jego otulinę. Na szlaku możemy podziwiać, m.in.. na Kanale Kapickim – liczne nory i zgryzy bobrów, otwarte tereny bagienne, panoramiczny krajobraz -tereny łowieckie ptaków drapieżnych, torfowiska, stare koryto rzeki Ełk. Szlak o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, biegnąca przez tereny bezludne, siedliska b: (...) więcej