Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy

Projekty

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane przez Stowarzyszenie.

Podsumowanie zadania "Razem chronimy przyrodę"

6 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Wierzbowie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy podsumowująca zadanie „Razem chronimy przyrodę”, które współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Uczestnikami konferencji byli: członkowie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy, dyrektorzy szkół/zespołów szkół uczestniczących w zadaniu oraz uczniowie szkół.

Podczas uroczystości zaprezentowano działania zrealizowane w ramach zadania, wręczono nagrody oraz dyplomy uczniom najbardziej zaangażowanym w zorganizowane konkursy, przekazano zwycięskiej szkole nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej, wręczono podziękowania dyrektorom szkół/zespołów szkół za udział i zaangażowanie w realizację zadania.

W ramach w/w zadania Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 • przeprowadzono 180 warsztatów ekologicznych,
 • zorganizowano cztery konkursy: „Zbiórka makulatury – wstąp do ekologicznej kultury”, „Wkręć się w nakrętkową segregację”, „Bateria w segregacji – mniej ekologicznych komplikacji”, Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
 • zorganizowano 10 wycieczek do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce.
 • Poniżej przedstawiamy szkoły/zespoły szkół, które przystąpiły do projektu:

 • Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie,
 • Gimnazjum im. ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie,
 • Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach,
 • Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie,
 • Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie,
 • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej,
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie,
 • Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku,
 • Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie,
 • Szkoła Podstawowa w Rudzie,
 • Szkoła Podstawowa w Wierzbowie,
 • Gimnazjum w Radziłowie,
 • Szkoła Podstawowa w Słuczu,
 • Szkoła Podstawowa w Kramarzewie,
 • Szkoła Podstawowa w Mścichach,
 • Szkoła Podstawowa w Radziłowie,
 • Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy.
 • Warsztaty ekologiczne przeprowadzono dla 180 grup, w których łącznie udział wzięło 3.840 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych edukatorów w zakresie edukacji ekologicznej: Panią Barbarę Kuprel-Poźniak, Pana Piotra Jacka Znanieckiego i Panią Katarzynę Szymczuk, którzy na co dzień pracują na rzecz Stowarzyszenia Agro – Group w Białymstoku. Celem warsztatów była edukacja ekologiczna uczestników w zakresie zasad gospodarki odpadami. Uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom m.in.: wiedzą skąd biorą się odpady, potrafią posegregować odpady na cztery podstawowe frakcje (papier, szkło, plastik, metal), znają sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi, rozumieją odpowiedzialność za powstające odpady, potrafią wskazać sposoby zmniejszenia ilości odpadów, potrafią zastosować w praktyce metodę recyklingu, na przykładzie papieru czerpanego z makulatury. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, tj.: eksperymentów, doświadczeń, ćwiczeń warsztatowych, zabaw edukacyjnych oraz zajęć w terenie. Uczniowie prezentują postawę prośrodowiskową oraz deklarują podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od właściwej segregacji odpadów.

  Miło nam jest poinformować, że zaangażowanie uczniów w zbiórce makulatury, nakrętek oraz baterii przyniosły niespodziewanie wysokie efekty. W konkursie „Zbiórka makulatury – wstąp do ekologicznej kultury” udział wzięło 1.355 uczniów, łącznie zebrano 66.759 kg makulatury, w konkursie „Wkręć się w nakrętkową segregację” udział wzięło 1.305 uczniów, łącznie zebrano 4.979 kg plastikowych nakrętek, natomiast w konkursie „Bateria w segregacji – mniej ekologicznych komplikacji” udział wzięło 669 uczniów, łącznie zebrano 1.503 kg zużytych baterii. Wszystkie zebrane odpady przekazano do dalszego przetworzenia. Przeprowadzone konkursy m.in. uchronią przed wycinką aż 1.134 drzewa (1 tona makulatury = 17 drzew), przyczynią się do zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych, czy też zmniejszenia zużycia energii.

  Nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej otrzymała Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, która osiągnęła najwyższy wynik pod względem łącznej ilości zebranych odpadów (makulatury, nakrętek i baterii) w trakcie trwania w/w konkursów w przeliczeniu na 1 ucznia.

  W załączeniu publikujemy listę uczniów, którzy zrobili coś dla przyrody i otrzymali atrakcyjne nagrody. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Dziękujemy dyrektorom szkół/zespołów szkół za udział i zaangażowanie w realizację naszego zadania oraz opiekunom szkolnym za sprawne koordynowanie naszych działań.

  Zachęcamy do promowania zachowań na rzecz ochrony środowiska!

  Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy  Do pobrania
 • Lista uczniów nagrodzonych

 • 2013-12-12 15:16:03
  Autor: Z. Karwowska