Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy

Projekty

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane przez Stowarzyszenie.

Rozpoczęła się realizacja zadania "Otwarci na kulturę"

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie z przyjemnością informuje, że w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Fundacja PZU z Kulturą” organizowanego przez Fundację PZU pozyskało dotację na realizację zadania pn. „Otwarci na kulturę”. W konkursie zgłoszono 240 wniosków, z czego 39 otrzymało dofinansowanie.

Realizowane przez nas działanie ma na celu umożliwienie jak największej ilości młodzieży szkolnej pochodzącej z obszarów wiejskich i miast do 30 tys. mieszkańców dostępu do tzw. kultury wysokiej i zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie ogólnopolskim. Projekt zakłada organizację w dniach 9, 10 i 12 stycznia 2018 r. wyjazdu do Warszawy, w tym: zwiedzanie Muzeum Narodowego, udział w spektaklu „Mały Książę” w Teatrze Roma, wizytę w Centrum Nauki Kopernik oraz przeprowadzenie (po zakończonych wyjazdach) warsztatów kulturalnych.

W naszych działaniach udział weźmie 125 uczniów klas VI-VII oraz 14 nauczycieli następujących szkół podstawowych:

 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie,
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie,
 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie,
 • Szkoły Podstawowej w Radziłowie,
 • Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rajgrodzie,
 • Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczuczynie,
 • Szkoły Podstawowej w Wierzbowie.
 • Organizacja interesującego i rozwijającego wyjazdu otworzy młodzież na świat, kulturę, doznania emocjonalne. Uczestnictwo w projekcie będzie okazją do nabywania właściwych zachowań w różnych miejscach kultury, wzbudzi potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, uwrażliwi na piękno i kulturę słowa.

  Zadanie "Otwarci na kulturę" sfinansowano ze środków Fundacji PZU

  2018-01-04 14:13:24
  Autor: Z. Karwowska